criyagen

Bio-NPK Kit

  • Azospirillum sp : (Nitrogen fixing bacteria) -5 x 109 CFU per
  • Pseudomonas sp (Phosphate solubilising bacteria) -5 x 109 CFU per
  • Frateuria sp (Potassium mobilizing bacteria) – 5 x 109 CFU per m

Packing Sizes

3 liters.